miércoles, 8 de junio de 2022

ANATEMA TESTAMENTARĂ │ ANATEMA TESTAMENTARIO

 

© Obra pictórica de Jackson Pollock


ANATEMA TESTAMENTARĂ

 

 

Să mă strecor în umbra ta din grațiile nopții.

Să-ți urmez pașii, umbra ta în fereastră.

Umbra aceea din fereastră ești tu, nu e alta, ești tu.

Nu deschide fereastra aceasta în spatele perdelelor cărora te plimbi.

Închide ochii.

Robert Desnos

 

 

Continuăm să mestecăm din pradă ca și cum am găsi, în sfârșit, o fereastră plutind prin bocetul durerii, cu carnea ei grea de giulgiu negru. Tu, fără să fii, ai sosit târziu la această piñata în care se profanează umbrele și perdelele de vânt; acum există o singurătate desprinsă de megalomanii, mai aproape de sperma vărsată în coclaurile morții, la fel de sigură ca saliva iubirii oprită în comisurile distrugerii. Nu ai nici nume, nici monede în buzunarul timpului, nici măcar rotunjimea unui scuipat în vis și nici întinderea eterului auriu al bulelor. Atunci ne gândim la anateme și la curățeniile desecate ale muștelor; poate, de ce nu, la noblețea unghiilor în trup, cu noaptea mlădioasă a amintirilor. În felul acesta ne pierdem în suburbia pielii și lăsăm poemul să fie atelierul scurgerilor în strălucirea minusculă a pulsului.

 

Din cartea: Acum e noapte și tu nu ai nume, 2022.

© André Cruchaga

© Traducerea: Ioana HAITCHI, 08.06.2022, Klausenburg

Foto: Internet

ANATEMA TESTAMENTARIO

 

 

Deslizarme en tu sombra al favor de la noche.

Seguir tus pasos, tu sombra en las ventana.

Esa sombra en la ventana eres tú, no es otra, eres tú.

No abras esa ventana detrás de las cortinas de la cual te mueves.

Cierra los ojos.

Robert Desnos

 

 

Seguimos masticando el despojo como si se tratase de hallar, por fin, una ventana flotando entre la hiel de las quejas, con su pesada carne de sudario negro. Usted, sin ser, llegó tarde a esta piñata donde se profanan las sombras y las cortinas del viento; ahora hay una soledad desprendida de las megalomanías, más cerca del semen derramado en las entrepiernas de la muerte, tan cierto como la saliva del amor detenido en las comisuras de la destrucción. Usted no tiene nombre ni monedas en el bolsillo del tiempo, ni siquiera la redondez de una escupida en el sueño ni el alcance del éter dorado de las burbujas. Entonces pensamos en los anatemas y en las limpias disecadas de moscas; quizás ¿por qué no? en la nobleza de los clavos en el cuerpo, con su pantanosa noche de recuerdos. De esta forma nos perdemos en el suburbio de la piel y dejamos que el poema sea el taller de las goteras en la ínfima fulguración del pulso.

 

Del libro: Ahora es de noche y tú no tienes nombre, 2022.

©André Cruchaga


miércoles, 30 de marzo de 2022

O SINGURĂ PIESĂ DE ARIPĂ │ UN SOLO TROZO DE ALA

 

© Artă pictorială de Leo Lobos


O SINGURĂ PIESĂ DE ARIPĂ.

 

 

... o singură bucată de aripă

ridică zborul total al unui întreg corp.

Miguel Hernandez

 

 

Vreau deja o bucată de aripă pentru vechiul meu look. Un tren.

O cusătură care conține petele de sânge, o piele de lumină

în virgule, un singur cuvânt din voaluri descifrate.

(Nu cer prea mult pentru a ușura toate ravagiile

cine mi-a lăsat câinele de ceață în deșert

din umbrele acestui timp al texturilor babelice).

Împotriva forței asediului, genunchii călcâielor dor,

și urdimbra zgomotoasă a pieptului meu. Încheierea furtunii.

Goliciunea este adesea un animal feroce și încăpățânat: derutant

ca apa se sparge în ochi, ca gura scoasă din ton

și epuizat de seceta calculelor anterioare.

În pori, încă, secreția pământului care încă nu s-a diluat,

în timp ce obiceiul de a bâlbâi în mijlocul oglinzilor persistă.

Suprascrieți tot corpul în ora picăturilor obsesive.

Și descoperi că în vocabularul zborului, există imagini

și tăceri sălbatice care încețoșează păturile.

Nu știi niciodată ce se întâmplă cu adevărat, într-o comedie, în farsă

într-o privire, la marginea meticuloasă a dinților.

Ochi arși printre atâtea mulțimi exacerbate,

se așteaptă doar la o mănăstire de apă sau lumină, este nevoie de prudență.

 

De la: Ca cine cere lumina sau cere apa, 2021.2022

André Cruchaga

© Artă pictorială de Leo Lobos

© Traducerea Dumitru Ichim

 

UN SOLO TROZO DE ALA

 

 

…un solo trozo de ala

alza el vuelo total de todo un cuerpo.

Miguel Hernández

 

 

Ya solo quiero un trozo de ala para mi vieja mirada. Un tren.

Una costura que contenga los tañidos de mi sangre, una piel de luz

en mis comisuras, una sola palabra de velámenes descifrados.

(No es mucho lo que pido para aliviar todos los estragos

que me ha dejado el perro de niebla en el desierto

de las sombras de este tiempo de babélicas texturas).

Ante la fuerza del asedio, duelen los nudillos de los talones,

y la ruidosa urdimbre de mi pecho. El envoltorio de la tormenta.

El vacío suele ser un animal feroz y obstinado: desconcierta

como el agua quebradiza en los ojos, como la boca desafinada

y agotada por la sequía de las calcinaciones más aviesas.

En los poros, todavía, la secreción de tierra que aún no se diluye,

mientras persiste el hábito de divagar en medio de espejismos.

Anulas todo el cuerpo en la deshora de goteos obcecados.

Y descubres que en el vocablo del vuelo, hay descabelladas imágenes

y silencios que desdibujan las cobijas.

Uno nunca sabe qué sucede, en verdad, en una comedia, en la farsa

de una mirada, en el filo meticuloso de los dientes.

Quemados los ojos entre tantas multitudes exacerbadas,

uno solo espera un claustro de agua o luz, el cauterio necesario.

 

De: Como quien pide luz o pide agua, 2021.2022

©André Cruchaga

martes, 22 de febrero de 2022

NOAPTEA MARE │ALTA NOCHE

 

Imagen Pinterest


NOAPTEA MARE

 

 

Din lut diminețile lungi, frunzele ca rozarul

unei fierbinți rugăciuni în noaptea mare a singurătăților,

că am lăsat în urmă vântul, mirosul de pământ umed și sărăcia

din piept: o sămânță de umbre îmi sclipește în ochi,

visul stârnind ceea ce drumul a lăsat în urmă.

Un cufăr de penumbre se deschide spre întuneric, un zid surd,

sumbru, voalează păsările oarbe, frânturi de promisiuni

pe scara bărbiei și a privirii.

Am pierdut în înec toate numele și pronumele,

chiar și tăișul pragurilor negre, bocetul mirării,

că apa devine abia o epigramă.

Nu știu dacă în unele guri mai există încolăciri, ciudățenii ale

pumnilor de febră, cai cu călăreți inventați la fereastră.

De noaptea mare, trenuri și peroane de uitare.

În umbră, la urma urmei, există loc pentru despovărare.

 

Din: Precum acela care cere lumină sau cere apă, 2021-2022

©André Cruchaga

© Traducerea, Ioana HAITCHI, 22.02.2022, Klausenburg

 

 

ALTA NOCHE

 

 

De arcilla las madrugadas largas, las hojas como un rosario

de un rezo fervoroso en la alta noche de las soledades

que me quedan tras el viento, olor a tierra mojada y pobreza

en el pecho: un semillero de sombras relampaguea en mis ojos,

el sueño atiza lo que ha dejado el camino.

Un cofre de penumbras se abre a la oscuridad, un muro sordo,

sombrío, vela los pájaros ciegos, las volutas de promesas,

a escala del mentón y la mirada.

He perdido en el ahogamiento, todos los nombres y pronombres,

incluso el pedal de los umbrales negros, el picoteo del asombro,

mientras el agua se convierte en apenas un epigrama.

No sé si en alguna boca existen todavía los caracoles, los extraños

puños de la fiebre, caballos con jinetes inventados en la ventana.

De la alta noche, los trenes y los andenes de olvido.

En la sombra, después de todo, hay espacio para la desnudez.

 

De: Como quien pide luz o pide agua, 2021 - 2022

©André Cruchaga