jueves, 26 de febrero de 2015

GEOGRAFIA PATRIEI

Imagen cogida de la red

GEOGRAFIA PATRIEI
E surdomută uneori în această parte ferecată a ochilor mei.
Coruptă în morţile şi mormintele sale e patria, ce niciodată nu e caducă în respiraţia ei.
În cordonul ombilical din ochii mari ai crizantemelor
şi sensibilitatea retezată în sigiliu: am vechiul pumnal al fiecărei săptămâni
şi genocidul în strămoşii licuricilor.
În spatele pereţilor de chirpici, băile publice şi caligrafia lor aspră.
În interiorul memoriei mele, efemeritatea incendiată a vreascurilor,
a mesajelor subliminale pentru nevăzători
şi încă această şansă peste noapte într-o tarveră: în oprirea ceţii,
se tocesc apele utilitare oţetite, false pudori acoperite
de limbajul obscur al rozătoarelor în splendorile slugărniciei.
Încântat a vă reaminti ipotezele sapelor: feţele umanoide
ale greierilor şi toaletelor gurilor îngălbenite. Şi adevăruri purificate de înălbitor.
În cartea indiană a morţilor, nuditatea inexplicabilă a genunchilor.
Unde se desface fosforul de nodul orb ?
În ce perete să spălăm labirinturile de acrul Barbasco al somnilor?
Lumânările, o dantelă uşoară în batistele cataractelor: nu e nicio garderobă
care să ne ascundă coastele; din axilă ne bem picătura şi resturile oglinzii.
În fiecare fragment al alfabetului e tomberonul acestei desculţe geografii.
André Cruchaga
Traducerea Ioana Haitchi – Jeanne Christiane, 26.02.2015, Klausenburg
Foto: Internet
GEOGRAFÍA DE LA PATRIA
Sordomuda, a veces, en esta porción cerrada de mis ojos.
Corrompida en sus muertos y tumbas, la patria que nunca caduca en el aliento.
En el cordón umbilical los crisantemos largos de los ojos y la ternura cercenada
en el sigilo: llevo puñada de pulgas todas las semanas y genocidio
en el parentesco de las luciérnagas.
Detrás de los tapiales de adobe, los baños públicos y su tosca caligrafía.
En el interior de mi memoria, la fugacidad incendiada de los chiriviscos,
los mensajes subliminales para los no videntes,
y esta suerte de pernoctar todavía en una caverna: en la estación de la niebla,
despuntan las aguas utilitarias del vinagre, los falsos pudores en la cobija,
los oscuros lenguajes de los roedores, los esplendores del servilismo.
Grato es recordarte en la hipótesis de los azadones: rostros humanamente
de grillos, y lavatorios de amarillas bocas. Y verdades purificadas en lejía.
En la fila india de los muertos, la desnudez inexplicable de las rodillas.
¿Dónde deshacemos el nudo ciego de los fósforos?
¿En qué pared despintamos los laberintos, el agrio barbasco de los bagres?
Al trasluz, el lento encaje de los pañuelos en la catarata: ningún guardarropa
disimula nuestras costillas; de la axila, bebemos la gota de espejo y su residuo.
En cada fragmento del alfabeto, la tombilla de esta geografía sin zapatos…
André Cruchaga, Barataria, 23.II.2015

miércoles, 25 de febrero de 2015

AVE EFEMERIDA

Imagen cogida de la red
AVE EFEMERIDA
Traversa limba eterului, acest vânt al ploii ce cade până la glezne.
Într-un Adagio al zvelteței, inexplicabilă pasăre în calendarul vrăjitoriei.
În ramura copacului ne înșeală zborul, roteşte aripa în gât,
muşcă din capcana timpului,
unde fiecare hulă, ce lasă efemerida e doar fixare incomodă.
Suntem caduci în cabine ce rătăcesc în porturi:
lumina, dură, ca izvoarele, efemerida precum colţurile copilăriei.
De multe ori, singura modalitate de a înșela schimbarea în acest flux peren.
Nu știu cum să înțeleag micimea distanţei. (Uneori predomină sentimentul
de a nu fi nicăieri; fisura tranzitoriului strânge respiratia.)
Nu știu dacă e doar piatra care supravietuieste.
Există un strigăt la marginea morţii. Se impune cumva absenţa îndelungată?
Ca lama sau ca papusul, imposibil suicidul oglinzii…
André Cruchaga, Barataria, 22.II.2015
© Traducerea Ioana Haitchi – Jeanne Chriatiane, 24.02.2015, Klausenburg
AVE EFÍMERACruza la lengua del éter, ese viento de la lluvia que desciende hasta los tobillos.
En el adagio de la esbeltez, el ave inexplicable en la hechicería del calendario.
En la rama del árbol nos engaña el vuelo, gira el ala en la garganta,
muerde el tiempo de la trampa,
allí donde cada hueco que deja lo efímero es solo torpe amaño.
Caducamos en los armarios que deambulan en los puertos:
la luz, dura, como los muelles, efímera como las esquinas de la infancia.
A menudo sólo cambio de camino para engañarme en este perenne fluir.
No sé cómo entender lo exiguo de la lejanía. (A ratos impera la sensación de no estar 
en ninguna parte; la grieta de lo transitorio aprieta el aliento.)
No sé si únicamente es la piedra la que pervive.
Hay un grito al filo de la muerte. ¿Acaso se impone siempre la ausencia?
Tal como la hoja o el vilano, los imposibles del espejo suicida…
© André Cruchaga, Barataria, 22.II.2015

martes, 24 de febrero de 2015

SEMNE

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
SEMNE
Înainte de tresărirea ochiului pe petală, muşcă semnul premoniţiei.
Cine a uitat aceste locuri deschise respirației? Cine fuge de preocuparea sa
ofilită? Cine pictează sau atrage peisajul infinit al salivei în aceste zile
de hipnoză și furtună?
Uneori trebuie să se cureţe profunzimea ochilor sau a memoriei.
Există vânturi ce sunt lumina timpului.
Orice ușă este supusă vârtejurilor gratuite ale oracolelor.
Distanţa urla, iar umbra, pradă a insinuării și a miezului nopții;
În jur, mlaştina se agaţă la semafoare – zile de înmormântări evidente
ca zona aceasta goală ce se revarsă în noaptea fără sfârșit.
Timpul ne ajunge întotdeauna oricât de departe ar fi. Creşte asonanţa frunzelor
uscate de vânt; exorcismele joacă o eternitate în suflet.
În timp ce istoria se face inexplicabil, praf, aşchii şi sacrificate căutări:
orizontul ce ne muşcă, orb, de abisuri şi ezitări.
În jocul toamnei, flori şi frunze, despicate de fisura granitului.

André Cruchaga, Barataria, 21.II.2015
Traducerea Ioana Haitchi – Jeanne Christiane, 24.02.2015, Klausenburg
RAMAS
Ante el sobresalto del ojo sobre el pétalo, muerde la rama del presagio.
¿Quién olvida estos parajes abiertos al aliento? ¿Quién huye de su inquietud
marchita? ¿Quién pinta o dibuja el paraje infinito de la saliva en estos días
de hipnosis y tempestad?
A veces hay necesidad de podar el fondo de los ojos o la memoria.
Hay vientos que son la luz del tiempo.
Toda puerta está sujeta a los torbellinos gratuitos de los oráculos.
Aúlla la distancia y la sombra depredadora de la insinuación y la medianoche;
Alrededor, el páramo se aferra a los semáforos, —días de evidentes sepulturas,
como esa zona vacía que se escancia en la noche del sinfín.
El tiempo, siempre nos alcanza, por más distancias. Crece la asonancia de la hoja
seca del vuelo; juegan los exorcismos una eternidad en el alma.
Mientras la historia se hace polvo inexplicable, la astilla y su afanada faena:

el horizonte que nos muerde, ciego, de abismos y porfías.
En el juego del otoño, flor y hojas, hendidas por la grieta del granito.
André Cruchaga, Barataria, 21.II.2015.