jueves, 8 de agosto de 2019

BIOGRAFIA TIMPULU

© Pintura de Carlos San Millán


BIOGRAFIA TIMPULU
În țara noastră, deghizăm libertatea cu aripi, de mici copii, la urma urmei este o încercare înșelătoare de a înlocui cușca violenței în care trăim, în această moarte ireparabilă de fiecare zi (Uneori ne gândim atât de mult s-o repetăm) deși bestia ne îngenunchează ca un absurd: mereu în fața oglinzii, lipsa de măsură a cimitirelor, acea muzică ciudată a râului îndurerat sau mereu această istorie ca praful în ochi, de nedescris atunci când răsună în oase.

Din cartea Metafora dezechilibrului, 2019
© Traducerea Ioana HAITCHI, 08.08.2019, Klausenburg
© André Cruchaga
© Pictura de Carlos San Millán
BIOGRAFÍA DEL TIEMPO
En nuestro país la libertad la disfrazamos de niños con alas después de todo es un engañoso intento por suplantar la jaula de violencia en que vivimos en este morir irrestañable todos los días (A veces nos la creemos de tanto repetirla) aunque la bestia nos arrodille como un absurdo: siempre frente al espejo la desmesura de los cementerios esa extraña música de río dolorido o está siempre historia despolvoreada en los ojos indecible cuando resuella en los huesos.

Del libro: Metáfora del desequilibrio, 2019
© André Cruchaga
© Pintura de Carlos San Millán