lunes, 2 de diciembre de 2019

COLŢ DE FUM

Imagen Pinterest

COLŢ DE FUM
Aici nu există nici un loc sigur în care copilăria să-şi lege încălţările.
Pe trotuare strălucesc doar floarea desculţă a asfaltului şi unghiile murdare
ale sărăciei, coruri de urină blestemând hainele uzate ale prezentului,
cu mâinile pe steagul atroce care nu există.
În umbra oarbă a mesei, această demenţă bucăţită, fără de care uitate sunt
catastrofele, acele pietre din inima geografiei.
Fum dens, de uleiuri îmbătătoare şi altare cu rugăciuni de foc.
Calendarul arde cu un strigăt de fulgi strălucitori.
Pulsează nevinovăţia imposibilă, cu ochii larg deschişi, precum o uşă.
Cine are de fapt timp să viseze sub streaşina acoperişului?
Cel care vrea să se salvezee tot timpul în trecere. (Rana este demenţială
ca un deşert de ţipete. Nu există şine curate sub trenuri de urlete întunecate,
nici atât de multe traverse pentru a susţine bezna.)
Cineva trebuie să cultive lipitori pentru a-şi vindeca propriul delir.
Din copilăria mea am văzut exilul şi pini de îmbrăţişări înnegrite.
Ţara a fost întotdeauna un foc de pulsaţii sinistre. (Este o dulceaţă intangibilă
din cauza prea multului delir, totuşi, mulţi întind mâna spre farfurie.)
Unii suferă tremurături orgasmice.
Unii spun poveşti amuzante despre cadavre.
Unii lasă să se ivească zorii în cumpăna roşie.
În prezenţa mea, un copil se agaţă de pantofii lui, doar în caz că...

©André Cruchaga
©Traducere de Valeriu Butulescu

RINCÓN DEL HUMO
Aquí no hay ningún lugar cierto para que la infancia se amarre los zapatos.
Sólo brilla en las aceras la flor descalza del asfalto y las uñas sucias
de la pobreza, los chorritos de orina maldiciendo a la ropa usada del presente,
a las manos en la bandera atroz que no existe.
En la sombra ciega de la mesa, esta demencia en trocitos sin que se olviden
las catástrofes, esas piedras en el corazón de la geografía.
Humo denso con aceites embriagantes y altares con plegarias de fuego.
El calendario arde con un grito de resplandecientes moscardones.
Palpita la inocencia imposible con sus ojos abiertos como puerta de par en par.
¿Quién, en realidad tiene tiempo para soñar al borde del tejado?
El que quiera salvarse que esté siempre en tránsito. (La herida es demencial
como un desierto de gritos. No hay rieles limpios en trenes de oscuros alaridos,
ni tantos durmientes que sostengan la oscuridad.)
Alguien deberá cultivar sanguijuelas para curar su propio delirio.
Desde mi infancia he visto destierros y alfileres de ennegrecidos abrazos.
El país siempre ha sido un incendio de pulsaciones siniestras.
(Es una confitura que no alcanza para tanto delirio
y sin embargo muchos se aferran a su plato.)
Muchos sufren estremecimientos orgásmicos.
Muchos cuentan historias divertidas de cadáveres en las cunetas.
Muchos dejaron de amanecer con saldos en rojo.
Ante mi presencia, un niño se aferra a sus zapatos, por si acaso…

Barataria, 15.III.2016
©André Cruchaga


lunes, 30 de septiembre de 2019

DĂ DIN ARIPI PASĂREA ÎN CEAȚĂ

Imagen de la red

DĂ DIN ARIPI PASĂREA ÎN CEAȚĂ
Dă din aripi pasărea în ceața gardului de sârmă ghimpată, iar acolo la acea poartă a efemerului jocurile unei sete pe cale să ardă nemărginirea.

Din cartea: "Metafora dezechilibrului", 2019
Traducere din limba spaniolă:
Costel Drejoi (George Nina Elian)
ALETEA EL PÁJARO EN LA BRUMA
Aletea el pájaro en la bruma de la alambrada y ahí en ese portal de lo efímero los juegos de una sed a punto de inmolar el infinito.

Del libro: "Metáfora del desequilibrio", 2019
©André Cruchaga

lunes, 23 de septiembre de 2019

LUCRAREA VISULUI

Pere Bessó

LUCRAREA VISULUI
Lui  Pere Bessó
Pe crestele înalte ale respirației răceala chiparoșilor rămasă dincolo de amintiri: orizontul acel și izvoarele lor de cenușă vasul plin cu nori atârnând de un ceas în formă de corolă acei îngeri din spini la ora de liniște cu un tren plin de fulgi și apa adusă sub pleoape ca mesajul unor albini insistente – într-un cerc de lumină fâlfâie culoarea unei pasiuni gata să pună în ordine porii cu vârful degetelor o barcă mușcă din inima roșie a ploii toate aceste forme de alinare a durerii de asemenea uitarea și floarea umbrei în lucrarea visului.


*trad. sin spaniolă de A.LangaLABOR DEL SUEÑO
A Pere Bessó
En las crestas de las montañas del aliento el frío de los cipreses más allá de los recuerdos: allá el horizonte y sus pozos de ceniza el velero de nubes colgando de un reloj de vilanos aquellos ángeles de espinas a la hora de la siesta con un tren de nieve del otoño y el agua en los párpados como una carta de insistentes abejas —en un quinqué de modesta flama el alhelí de algún ardor convida a desandar los nudos de los poros con la yema de los dedos un velero muerde el corazón rojo de la lluvia todas esas formas de apacentar las heridas aquí sin embargo el olvido y su flor de sombra en la labor del sueño.

jueves, 8 de agosto de 2019

BIOGRAFIA TIMPULU

© Pintura de Carlos San Millán


BIOGRAFIA TIMPULU
În țara noastră, deghizăm libertatea cu aripi, de mici copii, la urma urmei este o încercare înșelătoare de a înlocui cușca violenței în care trăim, în această moarte ireparabilă de fiecare zi (Uneori ne gândim atât de mult s-o repetăm) deși bestia ne îngenunchează ca un absurd: mereu în fața oglinzii, lipsa de măsură a cimitirelor, acea muzică ciudată a râului îndurerat sau mereu această istorie ca praful în ochi, de nedescris atunci când răsună în oase.

Din cartea Metafora dezechilibrului, 2019
© Traducerea Ioana HAITCHI, 08.08.2019, Klausenburg
© André Cruchaga
© Pictura de Carlos San Millán
BIOGRAFÍA DEL TIEMPO
En nuestro país la libertad la disfrazamos de niños con alas después de todo es un engañoso intento por suplantar la jaula de violencia en que vivimos en este morir irrestañable todos los días (A veces nos la creemos de tanto repetirla) aunque la bestia nos arrodille como un absurdo: siempre frente al espejo la desmesura de los cementerios esa extraña música de río dolorido o está siempre historia despolvoreada en los ojos indecible cuando resuella en los huesos.

Del libro: Metáfora del desequilibrio, 2019
© André Cruchaga
© Pintura de Carlos San Millán

viernes, 26 de julio de 2019

MIRAJE

Imagen del Blog de Ioana Haitchi

MIRAJE
Ne-am născut de cealaltă parte a dezordinii adăposturilor, ascunzând ochii și străzile ce tremurau de frică; între false moralități și asasini, cleptocrații ca un uter orb. (Unul învață să vadă imposibilul printr-o deschizătură a ferestrei.). Există săptămâni rarefiate ca regretele, precum conștiințele incapabile de a-și arăta fața. Văd doar oglinzi de pulbere și nume fără de nume în jurul sării. Dintre toate fatalitățile, cel mai rău este să fii un schelet flămând, un suflet ce traversează mirajele într-o țară de aparențe. (Noaptea lucrează cu sânii ei legănați în altare.).

Din cartea Vallejo dream, 2019
© André Cruchaga, 12.03.2019
© Ioana HAITCHI, 12.03.2019, Klausenburg
ESPEJISMOS
Nacimos en ese otro lado del desorden de las cobijas, hundiendo ojos y calles que gotean de miedo; entre falsas moralidades y asesinos, las cleptocracias como un útero ciego. (Uno aprende a ver lo imposible a través de alguna rendija de ventana.) Hay semanas enrarecidas como los arrepentimientos, como las conciencias incapaces de mostrar su semblante. Sólo veo espejos de polvo y nombres sin nombre alrededor de la sal. Entre todas las fatalidades, la peor es ser un esqueleto hambriento, un alma que atraviesa espejismos, en un país de apariencias. (La noche trabaja con sus pechos reclinados en los altares.).

Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga, 12.03.2019

sábado, 18 de mayo de 2019

LA MARGINEA LUMII

Imagen FB de Pere Bessó


LA MARGINEA LUMII
Sunt om obișnuit
Omul rănit de cine știe cine
Vicente Huidobro
Revin la oameni pentru a muri printre ei.
Și în astă atracție a lavei, abandon, dogmă, confuzie,
stă craterul rănii deschise ca un ochi abia mijit
pe marginea mare a lumii.
Sub picoarele mele, asfaltul lovindu-se de atâtea istorii,
timpul ce ne aduce sacul cu melancolii,
fără ca vântul să bată și să acopere vocea răgușită de drum.
O sete de cărbune stins mușcă din păsările prinse la piept.
Un geamăt îndepărtat se scurge pe buze în faptul serii,
printre bălăriile cu miros fetid.
În fine, nu se știe cine se află dincolo de noapte, printre furii.

**traducción al rumano por Andrei Langa
©André Cruchaga
AL BORDE DEL MUNDO
Soy todo el hombre
El hombre herido por quién sabe quién
Vicente Huidobro
Vuelvo al hombre para morir en medio de todos los hombres.
Y en esa vocación de lava, abandono, dogmas, confusiones,
el cráter de la herida que discurre como un ojo pobre
en las orillas del mundo.
De mis pies, el asfalto golpeando siempre la historia innumerable,
el tiempo que nos trae cansadas melancolías,
sin que el viento sople y deshaga la voz ya degollada en el camino.
Una sed de ceniza muerde los pájaros anidados en el pecho.
Un alarido remoto moja la boca al punto de oscurecer
entre la maleza de remotos urinarios.
Al cabo, no sé quién está al otro lado de la noche con sus furias.

Del libro “Huidobro redivivo”, 2019
©André Cruchaga

viernes, 3 de mayo de 2019

TOTUL E PUSTIU

©Pintura de Irina Laube


TOTUL E PUSTIU
Prin cerurile întunecate, şi roua
Cade peste ochii mei şi simt fiori.
Edith Sitwell
Pieptul mării îşi frământă propria-i nelinişte. Şi se termină acolo, în hăul gurii sau în ochiul condamnat la moarte în fiecare zi. Dar înlăuntrul puternic al pulsărilor, adevărurile desprinse de nimic, acele diguri ale braţelor, ca astrul în flăcări al infinitului. Uneori, limitele ferestrelor sângerau umbra goală a lumii, ca atunci când răul este atins și îşi revarsă materia. N-a mai rămas nimic, decât taluzul sau digul, aici sunt îndoielile: totul se dezminte în lumina frământărilor, în respirația nepoliticoasă a rușinii. Fug de numirea fiecărei lovituri a febrei care înăsprește profunzimea oarbă a sufletului.
Din cartea Vallejo dream, 2019
© André Cruchaga, 02.05.2019
© Traducerea Ioana HAITCHI, 03.05.2019, Klausenburg
© Tablou de Irina laube
TODO ES VACÍO
Through the dark heavens, and the dew
Falls on my eyes and sense thrills through.
Edith Sitwell
El pecho del mar prende sus propios desasosiegos. Y desemboca allá, en el vacío de la boca, o en ojo condenado a morir cada día. Mas en el interior enjuto de los pálpitos, las verdades desprendidas de la nada, aquellos diques de los brazos como la piedra en llamas del infinito. A ratos se desangran los límites de las ventanas, la sombra hueca del mundo, el mal que al tocarlo derrama su materia. Ya nadie queda, salvo el talud o el despeñadero, aquí de las indecisiones: todo lo desmiente la luz de las migajas, el rudo aliento de la deshora. Huyo de nombrar cada golpe de fiebre que aprieta el fondo ciego del alma.


Del libro Vallejo dream, 2019
©André Cruchaga, 02.05.2019
©Pintura de Irina Laube

viernes, 29 de marzo de 2019

UMBRA CAPTIVITĂȚII

©Pintura de Richard Diebenkorn.

UMBRA CAPTIVITĂȚII
Umbra timpului e propria captivitate, dezastrul mereu aproape de tandrețe, cu durele butoniere-ale nopții în piept. Ochii atârnă de praful străzii: sensul vieții ni se estompează, cu excepția nopții care ne-acoperă visul. Urăsc pasărea-aceea care-mi galopează prin frigul fierbinte al porilor. (Deşi nu păstrez remuşcările acelui tremur al oaselor şi privirilor unui sicriu amar.) Uneori vreau numai să mă-ntorc la ochii mei.

Din volumul "VALLEJO DREAM" - 2019
Traducere din limba spaniolă:
Costel Drejoi (George Nina Elian)

SOMBRA DEL CAUTIVERIO
Es la sombra del tiempo el propio cautiverio, la calamidad siempre cerca de la ternura, los duros ojales de la noche en el pecho. Penden los ojos del polvo de la calle: se nos va apagando el sentido de la vida, salvo la noche que cubre el sueño. Odio aquel pájaro de galopes en el frío quemado de mis poros. (Aunque no guardo remordimientos de aquel temblor de huesos y miradas de un amargo ataúd.) A veces, sólo quiero regresar a mis ojos.

Del libro "VALLEJO DREAM" – 2019
©André Cruchaga
©Pintura de Richard Diebenkorn.

martes, 26 de marzo de 2019

FRUNZIŞUL TIMPULUI TRECUT

©Imagen Pinterest


FRUNZIŞUL TIMPULUI TRECUT
Trecutu-i un trunchi de copac doborât...
(Mihai Beniuc)
E-aici mulajul în argilă a ceea ce mereu a fost pe moarte ca o ciudată pasăre de culoarea purpurie-a chitarelor; la unisonul - fără-ndoială - al unui noi veşnic, însă la timpul trecut. Tot ceea ce există pare ciudat în lumina timpului, fără ziduri care să ocrotească libertatea sau cineva care să scape de ruşine. În a doua zi a visului, umbra fără adăpost a unei lungi călătorii pe deasupra străzilor şi-a nopților rămase. Nu ştiu de-a fost apă ori spumă, toată marea în beznă sau numai ghimpi în memorie. Ori numai o siluetă otrăvită la geam.

Din volumul "VALLEJO DREAM" – 2019
Traducere din limba spaniolă:
Costel Drejoi (George Nina Elian)
FOLLAJE DEL PRETÉRITO
El pasado es un tronco abatido de árbol…
(Mihai Beniuc)
Está aquí el molde de arcilla de lo que siempre estuvo muriendo como un extraño pájaro púrpura de guitarras; al unísono, - sin duda - de un nosotros eterno, pero pretérito. Todo lo que existe resulta extraño a la luz del tiempo, sin que haya paredes que protejan la libertad o uno se salve de la ignominia. Al siguiente día del sueño, la sombra sin refugio de un largo viaje y encima las calles y las noches quedadas. No sé si fue agua o espuma, todo el mar a oscuras, o sólo abrojos en la memoria. O sólo una silueta envenenada en la ventana.

Del libro "VALLEJO DREAM" – 2019
©André Cruchaga
©Imagen Pinterest

sábado, 23 de marzo de 2019

CONŞTIINȚA MATERIEI

©Pintura de Richard Diebenkorn

CONŞTIINȚA MATERIEI
Apoi, carnea uscată şi adierea poveştii: în amintirea legendei păsărilor migratoare şi a acelei lacrimi de piatră de pe pleoape. Între ea şi tăciune - țipetele de nepătruns ale nopții. În brațele mele oarbe ceva a-ncetat să mai fie: certitudinea stropului de singurătate de la streşinile casei, iarna adâncă a harpoanelor în rărunchi, dilatatele muşcături de rouă. Din când în când, ulciorul sânului se curbează ca o fereastră mutilată de rugină. (În încuietoarea stricată a trupului, lumea întunecată a cenuşilor. Şi progresul nestingherit al fotografiei.)

Din volumul "VALLEJO DREAM" - 2019
Traducere din limba spaniolă:
Costel Drejoi (George Nina Elian)

CONCIENCIA DE LA MATERIA
Después, la carne enjuta y el soplo de la fábula: en la memoria la leyenda de los pájaros migrantes y aquella lágrima de piedra en los párpados. Entre la brasa y ella, los gritos insondables de la noche. Algo dejó de ser en mis brazos ciegos: la certeza de la gota de soledad en los aleros de la casa, el hondo invierno de arpones en los ijares, los dilatados mordiscos del rocío. De tarde en tarde, el tarro del pecho se curva como una ventana tronchada por la herrumbre. (En el broche destrozado del cuerpo, el mundo oscuro de la ceniza. Y la progresión indemne de las fotografías.)

Del libro "VALLEJO DREAM" - 2019
©André Cruchaga
©Pintura de Richard Diebenkorn

jueves, 21 de marzo de 2019

TENSIUNILE NEBUNIEI

©Pintura de Krista Harris

TENSIUNILE NEBUNIEI
N-avem timp de pierdut
vorbind despre închiderea pământului şi
venirea zilei
(Vicente Huidobro)
La fel ca-nainte, cresc tensiunile aidoma râsului viclean al oțetului. Nimic nu s-a schimbat în canale, chiar dacă sunt mulți cei ce resping gheața putredă a urii. Eu doar număr ecourile ce urcă pe flacăra lumânării şi mă refugiez în basmul aducerilor-aminte. Când ne trezim din somn, hăul leşinurilor, chiar dacă ne-am irosit timpul vorbind păsăreşte. Şi-n vreme ce unii se ceartă, alții se gândesc la moşiile lor sau la vremea unei noi domnii.

Din volumul "VALLEJO DREAM" – 2019
Traducere din limba spaniolă:
Costel Drejoi (George Nina Elian)

DISENSIONES DE LA LOCURA
No hay tiempo que perder
para hablar de la clausura de la tierra y la llegada del día
(Vicente Huidobro)
Igual que antes, crecen las disensiones como la risa sigilosa del vinagre. Nada ha cambiado en las cunetas, aunque existan muchos que reprueben la escarcha pútrida del odio. Yo sólo cuento los ecos que trepan a la flama del candil y me refugio en el cuento de las evocaciones. Después del sueño, el abismo de los aturdimientos aunque el tiempo se nos acabe en la jerigonza. Mientras unos pían, otros piensan en sus feudos, o en el día de un nuevo reino.

Del libro "VALLEJO DREAM" – 2019
©André Cruchaga
©Pintura de Krista Harris

martes, 19 de marzo de 2019

DULCEA UMBRĂ

©Pintura de Gerhard Richter


DULCEA UMBRĂ
Dulce e umbra sub care toți se-ntâlnesc…
(César Vallejo)
În absurditățile lumii s-au adunat toate umbrele. Şi-i amară piatra ce ne loveşte palatul şi-i doliu tot ce ne-ajunge la ochi. Şi-i neagră cerneala ce curge din rană. Şi vrăjmaş e pumnalul de pulberi ce intră prin pori. Şi-i ferment tot noroiul în care cearcănele mele se joacă. (Undeva, într-un loc retras, vom da nas în nas cu iluzia, poate cu uitarea resemnată să nu fie semn rău. Întotdeauna va exista cineva în mila balsamului. A fi cerşetor e o condiție inexplicabilă.)

Din volumul "VALLEJO DREAM" - 2019
Traducere din limba spaniolă:
Costel Drejoi (George Nina Elian)

DULCE SOMBRA
Dulce es la sombra, donde todos se unen…
César Vallejo
En los absurdos del mundo todas las sombras juntas. Y es amarga la piedra que nos golpea el paladar y es luto todo lo que acude a los ojos. Y es negra la tinta que sale de la herida. Y es hostil el puñal de polvo que entra en los poros. Y es fermento todo el barro al que juegan mis ojeras. (En algún lugar remoto siempre tropezaremos con el delirio, tal vez el olvido resignado a no ser mal agüero. Alguien existirá siempre en la misericordia del bálsamo. Ser mendigo es una condición inexplicable.)

Del libro "VALLEJO DREAM" – 2019
©André Cruchaga
©Pintura de Gerhard Richter