miércoles, 28 de mayo de 2014

CENUȘĂ

Imagen presa de la red
CENUȘĂ Timpul agită cenușa aripilor. — În gândire se odihnește 
însăși istoria: poate cândva orizontul nu va mai fi acest cumul 
de decese pe care unul îl are în rătăcirea căpătâiului...
Barataria,1.IX.2013

Traducción al rumano por Elisabeta Botan
CENIZA
El tiempo agita la ceniza de las alas. —La propia historia que descansa
en el pensamiento: quizá un día el horizonte no sea ese cúmulo
de defunciones que uno tiene en el extravío de la almohada…
Barataria, 01.IX.2013

lunes, 12 de mayo de 2014

SILUETA

Imagen cogida de la redSILUETA
Lumină, aici, unde cresc pupilele. (Peste plapumă, pe suprafafața
corpului tău, roua ce se strecoară printre minute.)
Adineauri am înțeles că respirația e timpul postum al lumii mele.

Traducción al rumano de  por Andrei Langa

SILUETA
La luz, allí, donde crecen las pupilas. (Sobre la sábana, la superficie
de tu cuerpo, el rocío que hurga entre los minutos.)

Recién me doy cuenta que el aliento es el tiempo póstumo de mi mundo.
Barataria, 03.V.2014

SILUETA

Imagen cogida de mirartegaleria.com

SILUETA
Lumina, acolo, unde cresc pupilele. (Peste cerceafuri, suprafața 
corpului tău, mici picături ce se frământă între minute.)

Acum îmi dau seama că suflarea este timpul postum în lumea mea
Barataria, 03.V.2014

"Silueta de ANDRÉ CRUCHAGA tradus în limba română de ELENA BULDUM
SILUETA
La luz, allí, donde crecen las pupilas. (Sobre la sábana, la superficie
de tu cuerpo, el rocío que hurga entre los minutos.)
Recién me doy cuenta que el aliento es el tiempo póstumo de mi mundo.
Barataria, 03.V.2014

lunes, 5 de mayo de 2014

IUBIREA MEA

Fotografía: Artista Luz Marina Ramirez
IUBIREA MEA
Iubirea mea, ne dor denumirile și cerneala neagră a cărților, nopțile

cu împrejmuirea lor ghimpată de țipete, legendele ascunse în fantele visului.
În mijlocul neliniștii am lins falusul postum al cadavrelor:
Știu că e absurd, dar totul e absurd în viața asta;
am mestecat bucățele de dinți (și au gust de nisip dizolvat),
încercăm să purificăm toți demonii în foc;
în casa vecinului, un copil se joacă de-a farfuriile goale, asemenea mâinile 
noastre, prădate de ploi și hrană.
Ni se termină timpul și știm că nu există nici un remediu, pentru a continua
strigând în fața culoarelor morții, (pe cruce, lupanarele,
cuvintele au gust de sânge stricat, de mirosuri absurde, de timp descompus.)
Iubirea mea, e trist să asculți urletul cavernos al câinilor în depărtare;
și să nu înțelegi că pielea noastră e rece,
aceasta e o altă literă a morții, umbra din pânza de păianjen de la colțuri
ce șovăie înaintea prădării istoriei (adesea, temerile, 
sunt această uneltire care se află în noi a cărui regat ne urmărește
ca o crimă groaznică: destinul, atunci, nu se înalță ca îngerii.)
Barataria, 02.IV.2014

Poema traducido al rumano por Elisabeta Botan.AMOR MÍO
Amor mío, nos duelen los nombres y la tinta negra de los libros, las noches
con su alambrada de gritos, las leyendas ocultas en las rendijas del sueño.
En medio de la zozobra hemos lamido el falo póstumo de los cadáveres:
Sé que es absurdo, pero todo en esta vida es absurdo;
hemos masticado trocitos de dientes (y saben a arenillas disueltas),
en el fuego tratamos de purificar todos los demonios;
en la casa del vecino, algún niño juega a los platos vacíos, tal las manos
nuestras, despojadas de lluvia y alimento.
El tiempo se nos acaba y sabemos que no hay remedio alguno, para seguir
gritando frente a los corredores de la muerte, (en la cruz, los prostíbulos,
las palabras saben a sanguaza, a olores absurdos, a tiempo descompuesto.)
Amor mío, es triste escuchar el aullido cavernoso de los perros a la distancia;
y no entender que nuestra piel fría,
es esa otra letra muerta, la sombra dentro de la telaraña de las esquinas
que titubea ante el despojo de la historia (los miedos, a menudo,
son esa trama que está dentro de nosotros cuyo reino nos persigue
como un crimen horrendo: el destino, entonces, no se eleva como ángeles.)
Barataria, 02.IV.2014