sábado, 20 de diciembre de 2014

SĂGEATĂ INCINERATĂ

Imagen cogida de la red

SĂGEATĂ INCINERATĂ
Ca un val de frig gemut, golul e poțiunea în pielea finală
a nopţii și a firelor de crizanteme arse în rafală.
În leagănele copilăriei, întotdeauna crucile germinează.
În noroiul multor nume, doar epitafurile din pâinea zilnică şi trează;
pentru săgețile demenţei, destinul rugăciunii nu are competenţe.
În priviri, doar nămolurile vii ce părăsesc moartea;
golurile, doar bufniţa pălmuită ce-şi arde în aşchii identitatea.
În cuiburile vulturilor, multe nume importante,
ruleta rusească a botezurilor incandescente, doar braţe pulverizate
de lumină, ce nu-şi găsesc punctul-cetate.
(Pentru a muşca partea de piatră cuneiformă, nu-i necesară umbra diformă
şi nici decapitarea colţior de licurici.)

Deasupra acoperişurilor oxidate de chirpici, nicio dantură perpetuă ginţii
sau grindină străpunsă de curcubeu.
Totul e posibil în gunoiul minţii.


André Cruchaga, Barataria, 19.XII.2014
Traducere Ioana Haitchi – Jeanne Christiane, 20.12.2014, Klausenburg
FLECHA INCINERADAComo una marejada de frío, el vacío gimiente de la pócima en la piel final
de la noche y sus puntillas de incinerados crisantemos.
Siempre germinan las cruces en la infancia de los columpios.
En el fango de tantos nombres, los epitafios en la hogaza del día;
para las flechas dementes, el destino no tiene potestades sobre las plegarias.
A la vista, los cienos vivos que deja la muerte;
a los huecos, las astillas incineradas de la identidad abofeteada del búho.
Como en el nido de las axilas, los demás nombres de la tarde,
la ruleta rusa de los bautismos incandescentes, los brazos pulverizados
de la luz que no encuentran asidero.
(Para morder la piedra cuneiforme del costado, no son necesarios los paraguas, 
ni los colmillos degollados de las luciérnagas.)
Sobre el ático oxidado de las sienes, alguna dentadura perpetua,
o un granizo horadado por el arco iris.
Todo es posible en una hoguera con vocación de hojarasca.
André Cruchaga, Barataria, 19.XII.2014

viernes, 19 de diciembre de 2014

SPUNE, TU, CUVÂNT

Imagen cogida de la red
SPUNE, TU, CUVÂNT
În acel teren de nepătruns, tu, cuvânt ilustrezi mugetul frigului.
Spune, câte dimineti ne-am apărat la marginea timpului, pătrunse,
de corpurile orbilor ce mi te-au alăturat, de căile cu sudoare unse.
Spune-le colților, termometrele dinților,
Spune-le insectelor umede, ce mestecă în constelația acoperișurior,
Spune-le arcelor ce vâslesc în memorie, taurilor scăpaţi din abator,
Spune-i alfabetului oaselor despre pătrunderea în gât a ferestrelor.
Spune ceea ce să maturizeze în mâinile sângeroase ale peisajului,
în revolta din unii cocoși întinşi pe streaşina unui tutun ardent.
(Spune cuvântul fără destinaţie, fără desnădejde, ca un copil fosforescent.
Sunt doar o umbră. Umbra e călătorie și asprime.
Umbra Apostolului e încurcată în atât de multe răni fumegânde.
Inelul, doar pentru că nu știu ce deget plânge.)
Urmăreşte în acest regat, cuvântul, cactustul din versul somnambulismului meu.
Spune-le, că eu, într-o liniște deplină m-am confruntat cu coarnele muștelor
și cu indiferența atâtor săptămâni …

André Cruchaga, Barataria, 18.XII.2014
Traducere Ioana Haitchi – Jeanne Christiane, 19.12.2014, Klausenburg
DI, VOS, PALABRAEn aquella tierra impenetrable, vos, palabra, ilustrás los mugidos del frío.
Di cuantas madrugadas defendemos al filo del tiempo, los candiles ciegos
que nos acompañan, los caminos del sudor que arrastramos.
Di los colmillos de los termómetros en los dientes,
di los insectos húmedos que masticamos en la constelación de los tejados,
di las agujas que reman en la memoria, los toros escapados de los mataderos,
di los huesos del alfabeto permeando la garganta de las ventanas.
Di lo que madura en las manos sangrientas del paisaje, en el motín de algún gallo desparramado en los aleros del tabanco.
(Dilo, palabra, sin desteñirte y sin deshojarte, como niño fosforescente.
Yo apenas soy remedo. Remedo de viajes y estridencias. Remedo de apóstol
enredado en tantas heridas. Anillo para no sé qué dedo de grito.)
Ahuyentá de este reino, palabra, el cactus en la estrofa de mi sonambulismo.
Di lo que yo he callado en puntillas frente a las bocinas de las moscas
y a la indiferencia de tantas semanas…
Barataria, 08.I.2015

jueves, 18 de diciembre de 2014

INTIMITATE

Imagen cogida de joesincolor.blogspot.com
INTIMITATE
În tăcerea ochilor, toată acestă umanitate confuză.
În canelura gândurilor muşcă dezamăgirea ca-ntr-o piatră.
Sângerarea, respirație ce respiră pe rană: gura o ţine sărată,
căci memoria a acumulat această perioadă de chimie ursuză.
Zorii sunt descuiaţi în broboadele din scalpului himerei;
stârnită e scara ce cade din cer în petala topită a sării.
Ce unghii urmăresc gura pentru a fi acalmie?
Ce fermentate drumuri demolate în sexul muştei?
—(Iartă-i pe cei care nu scriu sau pe cei care scriu lipicios,
pe cei care cad în gol fără parașută.)
Există întotdeauna capcane pentru cuvinte în această dragoste mare şi mută.
Oglinzi încrețite fără cuțite, 
fără falus în tuberoza nucului.
În trestia de zahăr din sticla mării vânează noaptea, braconierii.
Cei supuşi dezintegrării, cei care doresc pescăruși în sicriu, 
au meditat mereu asupra toaletelor vâscoase.
Mi-am recuperat demult memoria şi m-am îndepărtat de piatra ponce din ogaşe.

André Cruchaga, Barataria, 17.XII.2014
Traducere Ioana Haitchi – Jeanne Christiane, 18.12.2014, Klausenburg


INTIMIDAD
En el silencio de los ojos, toda esta humanidad del desconcierto.
Muerde el desencanto como una piedra en el surco de los pensamientos.
Sangra el aliento de respirar sobre la herida: la boca guarda lo salobre
que la memoria ha acumulado en todo este tiempo de química nefasta.
Desabotono el alba en los granos del escapulario de la quimera;
cae de pique la escalera del firmamento sobre el pétalo derretido de la sal.
¿Qué uñas persigue la boca para que la arrullen?
¿Qué caminos fermentados derriban el sexo del musgo?
—(Perdónenme los que no escriben, o los que escriben enclavados en lo pegajoso; 
los que caen al vacío sin paracaídas.)
Siempre hay trampas en este largo amor por las palabras. Arrugo los espejos
sin puñales, sin ningún falo en la nuez del nardo.
En el bagazo de la botella de mar, los cazadores furtivos de la noche.
Aquellos sometidos al ocaso de la ráfaga, los que quieren gaviotas
en su féretro, los que siempre meditaron en la viscosidad de los retretes.
Hace tiempos recuperé la memoria y me aleje de la piedra pómez de la baba.
Barataria, 17.XII.2014