martes, 17 de junio de 2014

UMBRĂ FRAGILĂ

Imagen de André Cruchaga, Fresno, CA 2013
UMBRĂ FRAGILĂ
Arizi şi orbi dinţii, tot ce e ireparabil se topeşte când se deschide
spaţiilor cadaverice. (Ce se află în umbra cheiurilor?),
ăn afară de acest exil de fiecare zi, şi de grijile care se adună
cu incidentele lor, oţetul în sete,
pânzele de păianjen şi funinginea pe care a lăsat-o alfabetul  licuricilor.
Se caţără sarea pe antichitatea săpată în armonici: ce limbaj aduc
evenimentele din sucul depărtărilor, moartea pe care mi-o anunţă pielea,
piedestalul neajutorat al umbrelor…
(Nimeni nu se salvează citind în fiecare zi proverbele, nici făcând
reverenţe şi amintindu-şi de cei lipsiţi de adăpost ), - tot ce este inimaginabil,
nu încetează să fie un bordel mizerabil.

Poema de André Cruchaga traducido al rumano por Anca Tanase.

FRÁGIL SOMBRA
Áridos y ciegos los dientes, confunde lo irreparable cuando se abre
a espacios cadavéricos. (¿Qué hay en la penumbra de los muelles?),
sino este destierro de todos los días, y los desvelos acumulados
con sus peripecias, el vinagre en la sed,
las telarañas y el tizne que ha dejado el alfabeto de las luciérnagas.
Trepa la sal a la antigüedad cavada de las armónicas: qué lenguaje trae
el acontecer del zumo de las lejanías, la muerte que me anuncia la piel,
el pedestal inerme de las sombras…
(Nadie se salva con leer todos los días los proverbios, ni haciendo
reverencias y reminiscencias del desamparo), —todo lo inimaginable,
no deja de ser un prostíbulo de mala muerte.

No hay comentarios:

Publicar un comentario