sábado, 29 de diciembre de 2012

ASEMENI ȚIE, PRINTRE MULȚIMI NECUNOSCUTE

Imagen tomada de bellezapura.com


ASEMENI ȚIE, PRINTRE MULȚIMI 

NECUNOSCUTE

Înălțăm păsări și singurătăți. Tot murmurul mării dispare.
Sub cochilia melcilor îl punem pe Peter Pan.
Flautul aurit
care ne va îneca într-o zi în mare.
ÍTALO LÓPEZ VALLECILLOS

Asemeni ție, printre mulțimi necunoscute. Trafic. Oglinzi. Zori de zi
Incert. Stele nedescoperite printre stropii de ploaie.
Asfalturi asemănătoare propriilor viscere. 
Ploaie nesfârșită spărgând geamurile. Spumă. Ceață.
Rătăcit de tine prin locuri necunoscute: scări inevitabile
Atârnate de cornișe. Persiane de o puritate dubioasă.
Manifeste scrise cu acuarelă efemeră. Visuri invizibile printre pantofi 
Torturați. 
Iarăși, mereu, asemenea ție, mort la marginea țărmului stâncos.
Subterane. Orașe dispărute. 
Asemeni ție, plânge absurdul unei armonici în Noul Orleans. 
În curcubeul negru al lui Savannah,
În simbolurile Toamnei, oraș descoperit în goliciunea sa.
Asemeni ție, umbrela închisă a ploii:
Violentul mesaj al peștilor, lemnul putrezit al balcoanelor.
Molia asemănătoare unui zid de granit.
Lampa de kerosen abandonată în suferință. Amiază topită în asfalt.
Locuim înserările întunecate ale ziarelor:
Uneori fără de pupile și amprente digitale. Uneori frunză ferită a buzei 
Ce cade, lent, pe apa deschisă a cuvintelor.
Asemeni ție, întreb și eu de hangarul zodiacului: despuiat,
Incert ca o masă ireparabilă,
Gol până înăuntrul respirației, convulsiv și obscur.
În mulțime devenim melancolici, - băsmăluțe de culoare
Ridată, departe de pasărea care trăiește în noi.
În mijlocul străzilor cărora nu le înțeleg terminologia,
pantofii împotmoliți în târgul orașului, în subterana tusei
Șinele interminabile ale nopții.
Asemeni ție, mâinile mele bătătorite.
Ochiul obișnuit cu ecourile traficului, fără de vesta pleoapei.
Picioarele ulcerate, în timp ce se zorește de zi în celaltă parte a lumii.
Vise galbene, de părere de rău, ale luminilor rătăcite
Peste toate ramurile ploii și ale amintirilor.
Nimic nu ne mai lipsește, acum când stăm la limita nebuniei:
Nimic nu ne apropie aflați între stânca înaltă și păduricea de la poalele ei:
Nimic nu ne va întoarce flacăra arcuită: suntem fiii umilinței.
Suntem ochiul spălăcit de atâtea promisiuni neîmplinite.
Asemeni ție, cu sare în flamurile surâsului.
Piatra aflată la limită explodează. Asemeni ție, noapte trecătoare
A funeraliilor. Asemeni ție, strigătul adunat în adâncul pieptului.
Barataria, 27.IX.2010  

Traducere în limba română de Andrei Langa COMO VOS, ENTRE MULTITUDES 

DESCONOCIDAS

Construimos pájaros y soledades. Todo el rumor
del mar se calla. Y en los caracoles
guardamos a Peter Pan. La dorada flauta
que un día nos hundirá en el mar.
ÍTALO LÓPEZ VALLECILLOS

Como vos, entre multitudes desconocidas. Tráfico. Espejos. Amaneceres
Inciertos. Estrellas por descubrir bajo la lluvia.
Asfaltos como la propia entraña.
Lluvia sin fin rompiendo las ventanas. Espuma. Neblina.
Te me pierdes en lugares que no conozco: escaleras inevitables
Colgadas de los aleros. Persianas de dudosa claridad.
Manifiestos de transitorias acuarelas. Sueños invisibles entre zapatos
Torturados.
De nuevo, siempre, como vos, muerto al borde del acantilado.
Subterráneos. Ciudades perdidas.
Como vos, llora el absurdo de una armónica en Nueva Orleans.
En el arcoiris negro de Savannah,
En los símbolos de Otoño, ciudad también descubierta en la desnudez.
Como vos, el paraguas cerrado de la lluvia:
El violento papiro de los peces, la madera podrida de los balcones.
La polilla como un muro de granito.
El kerosene abandonado en la angustia. El mediodía en el asfalto.
Habitamos el atardecer oscuro de los periódicos:
A veces sin pupilas y sin huellas digitales. A veces hoja leve del labio
Que cae, lenta, sobre el agua hendida de las palabras.
Como vos, también yo pregunto por el hangar del zodíaco: desnudo,
Incierto como una mesa irreparable,
Vacío hasta el quejido del aliento, convulso y oscuro.
Entre la multitud nos volvemos sombríos, —pañuelos de arrugado
Color, lejos del propio pájaro que vive en nosotros.
En medio de calles que no entiendo su nomenclatura,
Los zapatos hundidos en el círculo de la ciudad, el subway del carraspeo,
Los rieles desbocados de la noche.
Como vos, mis manos mudas y transcurridas.
El ojo arrojado a los ecos del tráfico, sin la túnica del párpado.
Los pies gastados de llagas, mientras amanece al otro lado del mundo.
Los sueños amarillos, de arrepentimiento, de los focos disgregados
A lo largo de la ramazón de la lluvia y los recuerdos.
Nada nos falta ya, cuando estamos al borde de la locura:
Nada nos acerca entre peñascos y breña:
Nada nos devuelve la llama de la tortilla: somos hijos del vejamen.
Somos el ojo descuajado de tantas promesas incumplidas.
Como vos, la sal en las banderas de la sonrisa.
La piedra en su límite estalla. Como vos, la noche perenne
De los funerales. Como vos, el grito acumulado en el pecho.
Barataria, 27.IX.2010  No hay comentarios:

Publicar un comentario