jueves, 27 de diciembre de 2012

SILABE

Imagen tomada de lapatilla.com
SILABE
... am reuşit să învăţăm de la drumuri,
mai scurte sau mai lungi;
ce conduc visul înspre destinaţia sa precisă...
JAIME GARCIA TERRES
Din suflet sau din umbrele pe care n-a reuşit
Să le cizeleze tandreţea pupilelor mele.
La atâta plâns au folosit ca lumânări;
În sânge au deprins meseria
De a călări învăluite în mâini
Descărnate de vânt, piatră şi pământ.
Le-am găsit în şorţul frunzelor
Au ieşit în ajutor în salturi ale soarelui.
Au cunoscut strigătul din măruntaie:
—artera a ceea ce va fi alfabetul.
Torţă de cai în polenul
Aleliilor  —plaje de fulgere
Înverşunate— stilouri cu sigiliu
Însetat şi privire vase cu dorinţe
Avide unde s-a făcut alfabetul.
Acum mi se deşteaptă ca păsări albastre.
Doar acum când vocea e albă
De cuiburi şi când bucuria clatină ritmul
Lucrurilor. —Acum premoniţia e
Cuvânt şi nu murmur de pietricele.
Le iubesc incendiate de distanţă.
Le iubesc când ies din ecoul unei
Grădini şi nu când ţâşnesc odată
Cu saliva bufniturii. —Aşa le iubesc.
Şi vreau să mă facă să dăinuiesc în omenire.
Într-un râset viu de pace şi nu în lacrimi.
Iubirea le poate transforma într-o lume
Mai bună, râu de peşti infiniţi, şi nu în
Coasta sau în filonul unor stânci... Iubirea
Le poate face să crească pe buzele tale:
—pentru că e viaţă şi nu un sicriu murdar.
Fiecare strofă a genelor poate
Să revendice izvoarele – Acelea
Care sunt acolo la rădăcinile sânilor,
Şi care risipesc arbori secreţi....
Le caut printre spice. În limbajul
Tău perceput de vapoare şi de porturi. În fiecare
Amiază care te vede le văd, le ghicesc,
Şi le citesc pentru a continua să trăiesc.

Barataria, 06. II. 2009


Prezentare şi traducere de Elena Liliana Popescu, Bucarest,28. IX. 2009


SÍLABAS
…logramos aprender de los caminos,
más breves o más largos;
que conducen el sueño a su cabal destino…
JAIME GARCÍA TERRÉS
En el aire de la esperanza las busco:
—A menudo se han vuelto dóciles
Pájaros; a menudo caen como hojas
En el fondo de la Patria. En racimos
De abejas se cuelgan de mis manos.
Ahí sus alas de noche y luz. Noche
Y luz en los senos turgentes del tiempo.
Del aliento emergen como espejos:
—Y así se ven las aguas que supuran
Del alma o las sombras que no alcanzó
A forjar la ternura de mis pupilas.
Sobre tanto llanto sirvieron de cirios;
En la sangre aprendieron el oficio
De cabalgar envueltas en descarnadas
Manos de viento y roca y tierra.
Las hallé en el delantal de las frondas.
Salieron al rescate en zancadas de sol.
Conocieron el grito en la entraña:
—la arteria de lo que sería el alfabeto.
Antorcha de caballos en el polen
De los alelíes —playas de encabritados
Relámpagos —plumas de sediento
Sigilo y mirada —barcos de ávidos
Anhelos donde se hizo el alfabeto.
Ahora me amanecen en azules pájaros.
Sólo ahora que la voz es blanca de
Nidos y la alegría sacude el ritmo
De las cosas. —Ahora el presagio es
Palabra y no murmullo de guijarros.
Las amo incendiadas de distancia.
Las amo cuando salen del eco de un
Jardín y no cuando emergen con
Con la saliva del zarpazo. —Así las amo.
Y quiero que me perduren en humanidad.
En vívida risa de paz y no en lágrimas.
El amor las puede hacer un mundo
Mejor, río de peces infinitos, y no
Ladera ni veta de peñascos… El amor
Las puede hacer crecer en tus labios:
—porque es vida y no escuálido féretro.
Cada estrofa de las pestañas puede
Reivindicar los manantiales —Esos
Que están ahí en las raíces de los senos,
Y que prodigan secretos árboles…
En las espigas las busco. En tu audible
Lenguaje de barcos y puertos. En cada
Tarde que te ve las veo, las adivino,
Y las leo para seguir viviendo…
Barataria,06. II. 2009


No hay comentarios:

Publicar un comentario