domingo, 23 de febrero de 2014

ÎMBARCARE

Imagen cogida de la red
 ÎMBARCARE

De fiecare dată e tot mai ciudată răscumpărarea inevitabilului: umbre sau eşafodaje 
diluate, vocea tăcută, suspinele, dar uitarea, nu. (Există străzi statice 
folosite de nenorocitul rug subteran - la urma urmei, ploaie 
sau incendiu, ce îndrăznesc fertilizarea morţii.) 
Doar se primeneşte cu sete alfabetul, deși există legenda păsării Phoenix 

ori suflarea carnală a lui Lazăr. 
Apoi, drumul va fi ca pansamentul ce se lasă peste ceața nopții. 
Evazivă, la urma urmei,e geografia acelui foc aprins 
cu cremene, ce arde pe culmea timpului. 
Apoi, ceața ciudată care părăsește vântul, expirația cenușei.

( 
André Cruchaga, traducere în limba română, Jeanne de Cluse, Ioana Haitchi - Vorbe faine din Ardeal, 23.02.2014, Klausenburg)
EMBARQUE
Cada vez es más extraño redimir lo inminente: las sombras o los andamios
diluidos, la voz que calla, suspira, pero no olvida. (Hay calles estáticas
consumidas por el sollozo subterráneo de la pira, —después de todo, la lluvia
o la hoguera, se atreven a fecundar la muerte.)
Sólo se reverdece con la sed del alfabeto, aunque exista la leyenda del ave Fénix
 o la carne vuelta hálito en Lázaro.
Después, el camino será como el vendaje que nos deja la bruma de la noche.
Inasible, después de todo, la geografía del césped y el ardimiento
del pedernal de la espiga que se quiebra en el vértice del reloj.
Después, la niebla obsesa que nos deja el viento, la exhalación de la ceniza.
Barataria, 20.III.2014 

No hay comentarios:

Publicar un comentario