lunes, 3 de febrero de 2014

LECTURĂ

Imagen cogida de la red
LECTURĂDe la cernală la terenurile bune de însămânțat se tranzitează ca idolii în ochi.
Mereu e o călătorie cu geamurile deschise și incrucișare de fulgere scoase din teacă. De o parte gura, de cealaltă, masa cu focul cuvintelor:
Se înalță scânteierile de acoperăminte și ferventele pâini precum porțile.
(Din copilărie am alergat după această beție secretă, m-am gândit la porturi
și la concertul târgurilor.)
M-am răsvrătit împotriva crucificării și cu asta i-am decepționat pe mulți;
m-am revoltat
împotriva hoardei de vestibule, pentru a exercita oficiul timpului.
Câte balcoane descoperite în acoperișul cernelei!
Beau, atunci, nenumărați cai. Străzile sordide mi-au înapoiat
plugul și un destin de răsadniță.
După aceea neliniștea și provocarea au făcut istorie, cealaltă jumătate ascunsă
a închizătorii împrejurul ferestrei, de la voce peste drum...

Barataria, 13.X.2013, din cartea POST-SCRPTUM

 Poema traducido al rumano por Elisabeta Botan
LECTURA
De la tinta a los sembradíos que transitan como deidades en el ojo.
Siempre es un viaje de abrir ventanas y cruzar relámpagos desenvainados.
De un lado la boca; de otro, la mesa con el fuego de las palabras:
Se yerguen centellas de manteles y fervorosos panes como puertas.
(Desde la infancia corrí tras esa embriaguez secreta, pensé en puertos
y en el concierto de los mercados.)
Me rebelé contra la crucifixión y con ello decepcioné a muchos; me sublevé
contra la horda de los zaguanes, para ejercer este oficio del tiempo.
¡Cuántos balcones descubiertos en el tejado de la tinta!
Bebo, entonces, innumerables caballos. Las calles sórdidas me devolvieron
el arado y un destino de almácigo.
Después se ha hecho historia el desvelo y desafío, la otra mitad oculta
del cerrojo alrededor de la ventana, de la voz sobre el camino…

Barataria, 13.X.2013, del libro POST SCRIPTUM

No hay comentarios:

Publicar un comentario