lunes, 17 de febrero de 2014

PREGĂTIT

Imagen cogida de la red
PREGĂTIT
Împreună la seceratul dimineților, sobrietatea crivățului în turtă.
(Lumina îmi dă mereu uneltele ei), Haide —îi zic —apei vieții,
și acestor boabe de cearșafuri recoltate, acolo în orașul
care îmi folosește de pat.
Dacă e târziu sau devreme pentru această tentație a cuvintelor, nu știu;
nu știu dacă închizând ochii pot să văd claritatea (fiecare face
propriile sale desene în întuneric, —să zicem—  timpul care vorbește
cu noi din cealaltă parte a pereților.)
Vorbește Dumnezeu cu mine din ignoranța mea: Vorbesc cu  Dumnezeu prins
de umbrela care îmi acoperă umbrele?
Jur că din colțul acordeoanelor, citesc în manuale despre toată 
acestă indiferență, de fiecare dată uit de ferestre...

Barataria, 25.X.2013, din cartea POST-SCRIPTUM

PRONTOJunto a la siega de la mañanas, la sobriedad del cierzo en la tortilla.
(La luz siempre me da sus aperos), Vamos —le digo— al agua de la vida,
a estos granos de cosecha de las sábanas, ahí en la ciudad
que me sirve de cama.
Si es tarde o temprano para esta tentación de las palabras, no lo sé;
no sé si cerrando los ojos puedo ver la claridad (cada quien dibuja
sus propios dibujos en la oscuridad, —digamos— el tiempo que habla
con nosotros desde la otredad de las paredes.)
¿Habla Dios conmigo desde mi ignorancia? ¿Hablo con Dios agarrado
del paraguas que abriga mis sombras?
Juro que desde la esquina de los acordeones, leo los manuales de toda
esta indiferencia. desaprendo cada vez de las ventanas…

Barataria, 25.X.2013, del libro POST SCRIPTUM

No hay comentarios:

Publicar un comentario